Armand Sağ
Link
 

 

Bevolkingsaantallen in Zuidoost-Turkije
   
 

Bevolkingsaantallen in Zuidoost-Turkije

Volgens de PKK en zijn sympathisanten behoort Zuidoost-Turkije toe tot een “Groot-Koerdistan” omdat het historisch en sociaalmaatschappelijk duidelijk “Koerdisch” is. Naast het feit dat “Koerden” eigenlijk niks meer zijn dan Sorani, Zaza en Kırmancı stammen, die zich (terecht of onterecht) scharen onder de Koerdische vlag, zijn er de volgende punten waar men op moet letten. De linguïstische, theologische  en culturele verschillen maken van de “Koerden” zeker geen homogeen volk, de Sorani, Zaza en Kırmancı spreken verschillende talen en zijn onderling moeilijk verstaanbaar. Ook hebben ze geen bindingvormend geloof, maar juist drie stromingen (te weten Alevitisme, Sijisme en Soennisme) binnen de Islam die ongeveer evenredig vertegenwoordigd zijn onder de 6-6,5 miljoen Koerden in Turkije.(1)

Als we vervolgens het feit dat de Koerden geen homogeen geheel vormen (dus geen eenzelfde taal, cultuur en geschiedenis hebben) door de vingers willen zien, alhoewel dat wel een vereiste is volgens de Verenigde Naties om een natiestaat op te eisen, dan komen we alsnog op een ander heikel punt.

Indien er in de gebieden die de PKK opeist inderdaad zoveel Koerden wonen, waarom weigert Turkije dan deze gebieden op te geven? Als we het officiele rapport van de TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu, oftewel het Turkse equivalent van de CBS) aanhouden, dan wonen er 6,5 miljoen Koerden in Turkije. Volgens de laatste volkstelling van 2005 wonen er 72 miljoen mensen in Turkije.(2) Dit zou betekenen dat er ongeveer 60-65 miljoen etnische Turken zouden leven in Turkije en ongeveer 6,5 miljoen Koerden. De 21 van de 81 provincies die worden opgeeist alszijnde “Koerdistan(3)” zijn de volgende: Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Erzincan, Malatya, Şanlıurfa, Adiyaman, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Siirt, Batman, Muş, Ağrı, Bitlis, Van, Hakkari en volgens extremere Koerden zelfs ook de overige provincies (inclusief İstanbul en Ankara(4)).

Als we dan kijken naar de totale inwonersaantallen in de 21 provincies (van 2005 respectievelijk), dan zien we het volgende tabelletje(5):

Kahramanmaraş       1,002,384
Gaziantep                    1,401,501
Kilis                              0,101,169
Erzincan                      0,315,491
Malatya                        0,910,978
Şanlıurfa                     1,653,712
Adiyaman                   0,668,021
Elazığ                          0,590,977
Tunceli                       0,079,176
Erzurum                     0,955,615
Bingöl                         0,247,022
Diyarbakır                  1,470,918
Mardin                        0,766,504
Şırnak                         0,394,511
Siirt                             0,265,904
Batman                      0,506,983
Muş                            0,482,781
Ağrı                             0,563,755
Bitlis                           0,409,145
Van                             0,988,260
Hakkari                      0,266,061

Totaal:                        14,040,868 inwoners in de 21 Zuidoostelijke provincies van Turkije

Om nu het aantal Koerden in Turkije erbij te betrekken zou betekenen dat ongeveer 6,5 miljoen van die 14,040,868 van Koerdische afkomst is. Oftewel dat 46,29% van de inwoners in Zuidoost-Turkije van Koerdische komaf zijn. In dit extreme geval (waar we ervan uitgaan dat alle Turkse Koerden in het Zuidoosten van Turkije wonen, terwijl dit uiteraard niet het geval is) komen de Turkse Koerden alsnog niet als meerderheid tevoorschijn in het door de PKK geclaimde gebied. Enkele kanttekeningen hierbij zijn dat ruim 1,517,000 Turkse Koerden in İstanbul wonen(6), ver weg van het Zuidoostelijke Anatolie. Het totale aantal inwoners van İstanbul is volgens de TÜİK echter 11,331,964, wat erop neerkomt dat slechts 13,39% van İstanbul bewoond wordt door Turken met een Koerdische achtergrond. Nergens in Turkije komen de Koerden dus als een meerderheid tevoorschijn, terwijl numeriek de meeste Koerden dus in İstanbul resideren.

Als we dan ook nog opmerken dat in steden als (onder andere) Aksaray, Ankara, Kırşehir en Konya er ook enkele honderdduizenden Turken van Koerdische afkomst wonen dan kunnen we veilig stellen dat van die 6,5 miljoen er ongeveer 4 miljoen in het Zuidoosten van Turkije wonen. Wat neerkomt op 28,49% van de aanwezige 14 miljoen mensen in het Zuidoosten van Turkije. Maar niet elke Koerd in Turkije heeft een droom om een “onafhankelijk Koerdistan” te bewerkstelligen. Zelfs als we (alhoewel dit niet zo is) ervan uitgaan dat dit wel het geval is, laten de cijfers zien dat dit niet gebaseerd is op reële cijfers en dat de Turkse Koerden geen numerieke meerderheid vormen in de geclaimde gebieden van Turkije.

De terreurorganisatie PKK beweert dus ten onrechte dat gebieden in Turkije door overwegend Koerden bewoond worden, aangezien de cijfers hierboven dit in zijn geheel van de tafel vegen.Armand Sağ

5 november 2007

© Armand Sağ 2007

 

Copyright ElaDesign (disclaimer)