Armand Sağ
Link
 

 

Doodstraf in de Koran
   
 

Doodstraf in de Koran

Vaak komt de vraag naar boven hoe het eigenlijk zit met de doodstraf in de islam en dan vooral in het heilige boek van de moslims. Het is eigenlijk heel erg simpel.
De Koran noemt de doodstraf alleen expliciet. Echter, het heilige boek van de moslims geldt niet als de wet; dit komt goed naar voren als we zien dat de Koran een aantal voorbeelden noemt van zonden en de daarop volgende straffen, maar niet de essentiële zoals moord. Sowieso komt de islamitische wetgeving, ook wel bekend als de şeriat, niet meer voor in het overgrote deel van de islamitische landen. Dit komt deels doordat de aanvullende bronnen bij de Koran, zoals islamitische teksten over het gedrag van de islamitische profeer Muhammed genaamd Soenna, niet in elk islamitisch land toegepast worden, en deels omdat de interpretatie van de İslam en de Koran verschillen.

De doodstraf komt voor in landen waar moslims de meerderheid vormen, maar is niet meer aanwezig dan in de niet-islamitische wereld. De doodstraf wordt door orthodoxe moslims gezien als een rechtstreeks gebod van Allah/God en mag volgens die fanatieke groepen niet ontbreken binnen een islamitisch land. De meeste moslimsgeleerden struikelen over de vragen wanneer de doodstraf nu eigenlijk toegepast dient te worden en of het überhaupt wel toegepast dient te worden. Voor het laatste wordt verwezen naar het feit dat de Koran zeer frequent benadrukt dat Allah vredig, vergevingsgezind en genadig is, dus ook voor misdadigers die berouw tonen. Hiernaast vermeldt de Koran duidelijk dat de eigenschappen vergevingsgezindheid en vreedzaamheid veel belangrijker zijn voor moslims (en mensen in het algemeen) dan het willen wraken van onrechtvaardigheid.

Hierdoor zijn er veel landen, waaronder ook het merendeel van de islamitische landen, die afgezien hebben van de doodstraf.Armand Sağ

11 oktober 2008

© Armand Sağ 2008

 

Copyright ElaDesign (disclaimer)