Armand Sag
 // Curriculum Vitae
 // Artikelen
 // Papers
 // Interviews
 // Media
 // Verwijzingen
 // Contact
 
Link
 

 

   
 

Personalia
Voornaam: Armand
Achternaam: Sag
Titulatuur: drs.
Woonplaats: Utrecht
E-mail: A.Sag [ at ] TurkseStudies [ punt ] org
Nationaliteit: Nederlands
Geboortedatum: 30 juni 1984
Geboorteplaats: Utrecht, Nederland
 

Huidige functies
Primair (voornaamste functie)
2010 – heden: Bestuursvoorzitter en senior onderzoeker bij Instituut voor Turkse Studies
Post- en bezoekadres:
Instituut voor Turkse Studies
Laan van Chartroise 174
3552 EZ Utrecht - Nederland

Secundair
2010 – heden: Ph.D.-fellow aan een hoog aangeschreven Nederlandse universiteit
Promoveeronderzoek naar 'The Balkan Wars of 1912 and 1913; positioning the Balkan Wars in contemporary Turkish historiography (1985-2010)'

Tertiair
2011 – heden: Algemeen bestuurslid voor Saluti (Stedelijk Adviesorgaan Interculturalisatie) bij de Gemeente Utrecht
Adviseren van het College van Burgemeester & Wethouders in Utrecht

Overige
2011 – heden: Auteur voor o.a. Volkskrant, NRC Next, Utrechts Stadsblad, AllesInPerspectief.nl etc.
Het schrijven van ingezonden artikelen en opiniestukken op incidentele basis

2010 – heden: Columnist voor Uluslararası Politika Akademisi
Wekelijks column in het Turks genaamd 'Avrupa Gündemi' (vertaald 'De actualiteit van Europa')

2009 – heden: Columnist voor Platform Maandblad
Maandelijks column in het Nederlands genaamd 'Mijn overpeinzingen'


Gedeeltelijk publicatieoverzicht
Sag, Armand (ed. 2012), Turkse Mythologie (ITS Series in Turkish Studies te Utrecht/Voorburg, 2012), 338 bladzijden

Sag, Armand (e.a. 2012), Omwentelingen in het Midden-Oosten: Perceptie en Gevolgen (Uitgeverij Aspekt te Soesterberg, 2012), 208 bladzijden

Sag, Armand (2012), 'Turkije & de Arabische Lente', in: Perry Pierik (ed.), Omwentelingen in het Midden-Oosten: Perceptie en Gevolgen (Uitgeverij Aspekt te Soesterberg, 2012), p. 53-70

Sag, Armand (2012), The Balkans in Turkish historiography: a preliminary discussion, in: The History School (Tarih Okulu Dergisi: Uluslararası Hakemli Disiplinlerarası Tarih Dergisi), Issue XII (January-April 2012), p. 1-22

Sag, Armand (2011), 'Wij willen Turkse tv', in: NRC Next (Donderdag 29 december 2011), p. 18, online beschikbaar op: http://www.nrcnext.nl/blog/2011/12/29/er-moet-meer-turkse-tv-komen-in-nederland/

Sag, Armand (2011), An Extraordinary Love: The Story of Beyazgül Hanım and Cornelis Calkoen, in: Levant Report Series (LRS), Issue 4 (October 2011), p. 14-16

Sag, Armand (2011), Turk wílde geen schotel op z'n dak, in: De Volkskrant (Woensdag 13 juli 2011), p. 31, online beschikbaar op: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/2802769/2011/07/13/Turk-wilde-geen-schotel-op-z-n-dak.dhtml

Sag, Armand (2011), Historie en meer; overpeinzingen van een historicus (U2pi Uitgeverij te Voorburg, 2011), 292 bladzijden

Sag, Armand (2008), Ergenekon, in: Frekans Dergisi [vertaling: Ergenekon, Frequentie Maandblad], volume 10 (Muğla, Turkije; Oktober 2008), p. 31-34

Sag, Armand (2008), Wilders’in çıkarmak istediği film, in: Ekin Dergisi [vertaling: De film die Wilders wil uitbrengen, Cultuur Maandblad], volume 2 (Den Haag; Maart 2008), p. 38-41

Sag, Armand (2008), Hollanda’daki Türkler, in: Doğuş Gazetesi [vertaling: De Turken in Nederland, Tweewekelijkse krant 'Opkomst'], volume 4 (Rotterdam; 16 februari 2008), p. 6-7

Sag, Armand (2006), Sivil toplumun genç yüzü: Öğrenci Dernekleri, in: Platform Dergisi [vertaling: De jonge keerzijde van de civiele maatschappij: Studentenverenigingen, Platform Maandblad], volume 11 (Amsterdam; November 2006), p. 20-29 


Opleiding
2008 – 2009: Universiteit Utrecht
Masteropleiding Internationale Betrekkingen
Vakken: Stage, Instrumenten Buitenlandse Politiek, Rapportagepracticum, Wereldsysteem en Statenstelsel, Master Thesis
Stage: Vijf maanden bij Museum Turkije - Nederland te Hoorn (beoordeling: 9,0)
Scriptie: 'De opkomende internationale betrekkingen tussen Nederland en Turkije'
Studiepunten: 67,5 ECTS in plaats van het vereiste 60 ECTS
Judicum: Met Genoegen / het internationaal erkende ‘Upper Class’-predikaat

2004 – 2008: Universiteit Utrecht
Bacheloropleiding Geschiedenis (specialiteit Turkse geschiedenis) met een minor Turkologie
Vakken: Oudheid (10.000 v.C. - 500 n.C.), Middeleeuwen (500 - 1500), Vroegmoderne Tijd (1400 - 1870), Moderne Tijd (1850 - 1945), Eigentijdse Geschiedenis (1945 - heden), Wereldgeschiedenis, Historiografie, Internationale Betrekkingen, Achterkant Internationale Betrekkingen, Terrorisme, Regime Change, Oorlog en Vrede in de Middeleeuwen, Empire, Cultureel Erfgoed, Vorming van Volkeren, Historisch Ambacht, Geschiedenis Thesis
Turkologie - vakken: Taalverwerving Turks 1, Taalverwerving Turks 2, Taalverwerving Turks 3, Taalverwerving Turks 4, Geschiedenis Midden-Oosten 1 (3000 v.C. - 1200 n.C.), Geschiedenis Midden-Oosten 2 (1200 - 1914), Inleiding Islam
Scriptie: 'Janitsaren in de militaire ontwikkelingen van het Osmaanse Rijk gedurende de periode 1425 - 1550' (beoordeling: 8,0)
Studiepunten: 202,5 ECTS in plaats van het vereiste 180; Turkologie 52,5 ECTS
Judicum: Met Veel Genoegen; Turkologie Met Lof

2003 – 2004: Hogeschool van Utrecht
Propedeuse Tweedegraads Lerarenopleiding Geschiedenis en Staatsinrichting
Vakken: Omgevingsgeschiedenis, Inleiding Islam, Midden-Oosten, Onderwijskunde, Vakdidactiek, Basisinformatica, Communicatieve Vaardigheden, Religieuze Wortels, Oudheid (14.000 v.C. - 150 n.C.), Middeleeuwen (500 - 1500), Europa en de Wereld (1500 - 1914), Contemporaine Geschiedenis (1914 - heden), Mensenrechten
Stage: Vijf maanden bij Vader Rijn College te Utrecht
Scriptie: 'De Osmaanse economie in de 19e eeuw'
Studiepunten: 60 ECTS
Judicum: Met Zeer Veel Genoegen

2001 – 2002: College De Klop
Havo diploma (profiel: Economie en Maatschappij)
Vakken: Nederlands, Duits, Engels, Frans, Algemene Natuurwetenschappen, Maatschappijleer, Lichamelijke Opvoeding, Letterkunde, Culturele en kunstzinnige vorming, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Wiskunde A1, Wiskunde A2, Economie 1, Economie 2, Management en Organisatie
Profielwerkstuk: 'Bijft de Europese Unie economisch goed functioneren naarmate er meer landen aansluiten?'

1998 – 2001: College De Klop
VWO3, VWO4 & VWO5 (profiel: Economie en Maatschappij)
Vakken: Nederlands, Duits, Engels, Frans, Algemene Natuurwetenschappen, Maatschappijleer, Lichamelijke Opvoeding, Letterkunde, Culturele en kunstzinnige vorming, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Wiskunde A1, Wiskunde A2, Economie 1, Economie 2, Management en Organisatie

1996 – 1998: Christelijk Gymnasium
Brugklas en Tweede Klas
Vakken (o.a.): Latijn, Oud-Grieks, Nederlands, Duits, Engels, Frans, Algemene Natuurwetenschappen, Natuurkunde, Scheikunde, Biologie, Wiskunde, Geschiedenis, Lichamelijke Opvoeding e.a.


Carrière
2010 – heden: Instituut voor Turkse Studies
Bestuursvoorzitter en senior onderzoeker (tevens initiatiefnemer & oprichter)

2009 – 2010: Freelance-schrijver voor kwartaalblad Tulpia
Schrijver van artikelen over Turks-Nederlandse historische banden

2008 – 2010: Museum Turkije - Nederland
Verbonden als historicus en bestuurslid

2008: Westfries Archief te Hoorn
Parttime archiefonderzoeker in opdracht van Museum Turkije - Nederland

2008: Museum Turkije - Nederland
Fulltime stagiair (als onderzoeker/historicus/gids) voor een periode van vijf maanden

2007 – 2010: Freelance Tolk/Vertaler
Op freelancebasis vertaal ik van en naar het Turks, Nederlands en Engels

2005 – 2010: Freelance schrijver/onderzoeksjournalist
Voor verschillende tijdschriften, kranten en internetsites schrijf ik op freelancebasis teksten en artikelen in het Turks, Nederlands en Engels

2003 – 2004: Vader Rijn College
Stagiair (als onderwijsassistent)


Overzicht van diploma's
2008 – 2009: Universiteit Utrecht
Master Internationale Betrekkingen met genoegen

2005 – 2008: Universiteit Utrecht
Minor Turkologie met lof

2004 – 2008: Universiteit Utrecht
Bachelor Geschiedenis diploma met veel genoegen

2003 – 2004: Hogeschool van Utrecht
Lerarenopleiding Geschiedenis en Staatsinrichting propedeuse met zeer veel genoegen

2001 – 2002: College De Klop
Havo diploma (profiel: Economie en Maatschappij)


Talenkennis
1. Nederlands; uitstekend in woord en geschrift
2. Turks; uitstekend in woord en geschrift
3. Engels; uitstekend in woord en geschrift
4. Duits; goed in woord en geschrift
5. Frans; voldoende in woord en geschrift
6. Oud-Turks/Osmaans-Turks; redelijk in woord en geschrift
7. Latijn; redelijk in geschrift (alleen lezen)
8. Oud-Grieks; matig in geschrift (alleen lezen)


Nevenactiviteiten
2011 – heden: Gemeente Utrecht, Saluti (Stedelijk Adviesorgaan Interculturalisatie)
Algemeen bestuurslid

2010 – 2012: AllesInPerspectief.nl (digitaal nieuwsportaal)
Hoofdredacteur en schrijver van frequente artikelen omtrent internationale betrekkingen (tevens initiatiefnemer & oprichter)

2010 – heden: Columnist voor Uluslararası Politika Akademisi
Wekelijks column in het Turks genaamd 'Avrupa Gündemi' (vertaald 'De actualiteit van Europa'), eerder werd deze serie aan columns van 21 maart 2010 tot en met 29 mei 2011 door een ander nieuwsportaal gepubliceerd maar het is met terugwerkende kracht overgenomen

2009 – heden: Columnist voor Platform Maandblad
Maandelijks column in het Nederlands genaamd 'Mijn overpeinzingen'


Cursussen
2007: Leiderschapscursus
SBI Training en Advies / Inspraak Orgaan Turken

2007: Spreken in het openbaar
SBI Training en Advies

2007: Innovatief ondernemen
Kamer van Koophandel Midden-Nederland / SIFE

2006: Debattraining
FORUM, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling

2006: Mediatraining
FORUM, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling


Overzicht van certificaten
2008: Turks Nederlandse Studentenassociatie Erkin
Erelid en erevoorzitter wegens buitengewone inzet en prestaties

2007: SBI Training en Advies / Inspraak Orgaan Turken
Jongerenconferentiecertificaat

2007: Kamer van Koophandel
Ondernemingscertificaat

2006: Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
Rijbewijs B


Verenigingsleven
2008 – 2009: Turkse Studenten Koepelorgaan
Initiatiefnemer Landelijke Turkse Studenten Koepelorgaan in Nederland

2008: SV Piri
Medeoprichter Studenten Vereniging Piri aan de Universiteit van Tilburg

2008: SV Ahenk
Medeoprichter Studenten Vereniging Ahenk aan de Hogeschool Arnhem & Nijmegen (HAN)

2007 – 2008: Eurasia SV
Lid van Eurasia Studenten Vereniging gebonden aan de Haagse HogeSchool

2006 – 2007: SV Anatolia
Lid van Studenten Vereniging Anatolia gebonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam

2006 – 2007: TNSP Yakamoz
Lid van Turks Nederlands Studenten Platform Yakamoz te Haarlem

2006 – 2008: Young Global People te Amsterdam
Lid van YGP, een organisatie die zich inzet voor meer multiculturele jongeren in het Nederlandse bedrijfsleven

2005 – 2008: Turks Nederlandse Studentenassociatie Erkin te Utrecht
Oprichter en voorzitter van TNS Erkin, een vereniging met als doel het bevorderen van de participatie van Turks Nederlandse studenten in de Nederlandse samenleving en ze helpen om hogerop te komen in hun branche
Media: Protestactie tegen de terreur van de PKK, ongeveer 7000-8000 deelnemers (28 oktober 2007)

2005 – 2007: Werkgroep Focus 1915
Initiatiefnemer en voorzitter van Focus 1915 (later ook wel “Focus” of “Turks Nederlandse Studentengroep Focus” genoemd), een werkgroep die de gebeurtenissen in het Osmaanse Rijk rond 1915 bestudeerde
Media: Protestmars tegen het gebruik van de Armeense Kwestie als politiek middel, 200-250 deelnemers (11 oktober 2006)

2005 –  2006: Studentenactiegroep Turks
Mede-iniatiefnemer en voorzitter van ST, een actiegroep die als doel het behoud van de opleiding Turks/Turkologie op de Universiteit Utrecht had
Media: Protest tegen het besluit om Turkologie op te heffen op de Universiteit Utrecht, 25-30 deelnemers (22 februari 2006)


Overige werkervaring:

2006 – 2007: Try Out Models te Amsterdam
Modellenwerk

2006: Bodrum XL Eetcafe-Bar te Utrecht
Chef; barman, gastheer, eten bereiden

2003 – 2004: My Way Models te Utrecht
Modellenwerk

2002 – 2003: Randstad Uitzendbureau te Utrecht
Uitzendkracht (in de catering)

2002 – 2003: X-Centric / City Hall te Utrecht
Promotiewerkzaamheden, distributie van promotiemateriaal, organiseren van evenementen, handhaven van orde, propper

2002: Karwei te Utrecht
Magazijnmedewerker

2000: Display Elektronica te Utrecht
Vakantiemedewerker

1999 – 2001: Veenstra Groep te Utrecht
Pakketten maken van reklame en drukwerk

1996 – 1997: Netwerk VSP te Utrecht
Krantenwijk

1995 – 1996: Interlanden Spreigroep te Utrecht
Krantenwijk

© Armand Sağ 2008 - 2013

Copyright ElaDesign (disclaimer)