Armand Sağ
Link
 

 

Bachelorscriptie
   
 

Scriptie voor de Bacheloropleiding Geschiedenis (2004-2008) - [download hier als pdf-bestand]

Specialisatie: Turkse Geschiedenis / minor Turkologie

Auteur: Armand Sağ

De met deze scriptie te behalen titel: ‘Bachelor in the Arts of History; with a specialization in Turkish History’

Voorwoord
Alvorens het schrijven van deze scriptie zijn uiteraard vele uren met de neus in boeken doorgebracht. Het completeren van een dergelijk project is dan ook een prestatie om trots op te zijn. De lezer zal tussen de regels door wellicht lezen dat mijn motivatie om als onderwerp Turkije en Turkse geschiedenis (oftewel Turkologie) te kiezen, voortkomt uit een interesse die verder gaat dan een willekeurig gekozen specialisatie.
Ook de gekozen drie onderzoeksseminars zijn actuele onderwerpen die zowel in binnen- als buitenlandse media aandacht krijgen. Het vraagstuk van de PKK (oftewel 'Partiya Karkeran Kurdistan', wat vrij vertaald 'Partij voor een Kommunistisch Koerdistan' betekent) is een kwestie die al ruim dertig jaar speelt en meer dan dertigduizend doden als gevolg heeft gehad. Een probleem over de opvattingen van de Jong Turken (de 'Jön Türkler' in het Turks) is dat ze afgerekend worden op de manier hoe ze aan de macht zijn gekomen en niet wat ze hierna hebben gedaan. Een ander kant van de zaak belichten, is een vereiste om te ontkomen aan de zogenoemde “met oogkleppen”-inzicht. Veel historici doen dit echter niet en/of te weinig waardoor ze als het ware niet “out-of-the-box” kunnen denken. Er is een algemene opvatting dat Turkije een fascistische staat is en dat Turkse geschiedenis doorspekt is met barbaarse en brute wreedheden tegen niet-Turken. Deze opvatting deugt van geen kant en komt voort uit een anti-Turkse opvatting die Christelijk Europa propageerde om een eenheid te vormen tegen de verschillende oprukkende Turkse volkeren, zoals onder andere de Hunnen onder Attila, de Tataren en Mongolen onder Cengiz Han, de Magyaren onder Arpad, de Bulgaren, Selçuken en Osmanen.

Zoals ik duidelijk laat zien dat de aanpakswijze van de Jön Türken alles behalve ‘fascistisch’ genoemd kan worden, laat ik ook zien dat de Osmanen geen ‘barbaarse woestelingen’ waren. Integendeel zelfs, in respectievelijk onderzoeksseminar twee en drie komen de bovengenoemde onderwerpen aan bod en het tegenovergestelde blijkt. De Jön Türkler gaan uit van een principe die voortkomt uit de Franse Revolutie, namelijk dat iedereen gelijk is, en de Osmanen blijken slechts duizend christelijke kinderen per zeven jaar mee te nemen om te fungeren als overheidsfunctionaris of elitesoldaat in het Korps der Janitsaren. Over deze en andere punten verwacht ik aan het eind van mijn scriptie duidelijkheid verschaft te hebben.

Hopelijk zal de lezer van mijn scriptie er net zoveel plezier aan beleven om te lezen, als ik om te schrijven.

de auteur Armand Sağ


Onderzoeksseminar 1: 'Welke factoren hadden invloed op het ontstaan van een Koerdische terreurorganisatie in Turkije tijdens de 20ste eeuw?' (p. 4-16)
Utrecht, 15 februari 2005

Onderzoeksseminar 2: 'Was de regimewisseling van 1908 in het Osmaanse Rijk, onder leiding van de Jong Turken, een militaire coup of een constitutionele revolutie?' (p. 17-40)
Utrecht, 1 juni 2006

Onderzoeksseminar 3: 'Wat voor rol speelde de Janitsaren in de militaire ontwikkelingen van het Osmaanse Rijk gedurende de periode 1425-1550?' (p. 50-76)
Utrecht, 14 juni 2007


Nawoord
Ter afsluiting van dit driedelig onderzoek waarbij achtereenvolgens de volgende onderwerpen aan bod zijn gekomen; 'Terrorisme en de Koerden', 'Regime Change in het Osmaanse Rijk' en 'Oorlog en Vrede in het Osmaanse Rijk'. Nog specifieker gaan de verschillende onderzoeksseminars over respectievelijk de extreemlinkse Koerdische PKK, de liberaalnationalistische Jong Turken en het elitekorps der Janitsaren.

Mijn doel met het behandelen van deze anders zo eenzijdig en vol vooroordelen beschreven onderwerpen door de meeste historici, was het laten zien dat het bekijken van andere aspecten cruciaal is in het behandelen van historie. Een historicus is maar één stap verwijderd van het verspreiden van eenzijdige propaganda die racisme en discriminatie in de hand werkt. Uiteraard is het moeilijk om bij de constructie van het verleden jouw eigen opvattingen te laten voor wat ze zijn, echter is dat juist hetgeen wat een historicus tot een historicus maakt. Anders zijt gij slechts een veredeld romanschrijver, die geschiedenis combineert met zijn eigen fantasieverhalen.

Specialiseren in een gebied, te weten Turkse geschiedenis/Turkologie, waar veel onderwerpen controversieel en uit zijn context gerukt worden door verschillende mensen uit zowel de politiek als de wetenschappelijke wereld, is een uitdaging die ik graag te lijf ga. Met het schrijven van dit paper, hoop ik een begin te maken met het op frequente basis schrijven van boeken over Turkse geschiedenis (oftewel Turkologie). Daar mijn doel het onderzoeken van enkele onderwerpen op intensievere niveau is, zal ik gaarne een naam van bekendheid willen worden op basis van mijn prestaties.

Hierbij zou ik iedereen die betrokken was bij mijn onderzoeksseminars, die gezamenlijk mijn scriptie vormen, willen bedanken en uitnodigen om mijn persoon in de toekomst in de gaten te houden.  Voor het gemak zal ik afsluiten zoals ik behoor af te sluiten.

de auteur Armand Sağ,
‘Bachelor in the Arts of History; with a specialization in Turkish History’


Literatuurlijst
De geraadpleegde literatuur is een mix van Turkse en Westerse bronnen en luidt als volgt:

Bronnen Onderzoeksseminar 1

Literatuur:

 1. B. Lewis, Het Midden-Oosten, Amsterdam 2002
 2. R. Bakker, Geschiedenis van Turkije, Amsterdam 1997
 3. E.J. Zürcher, Geschiedenis van het moderne Turkije, Nijmegen 1995
 4. F. Bovenkerk & Y. Yeşilgöz, De maffia van Turkije, Amsterdam 1998
 5. M. van Bruinessen, Kurdish Ethno-Nationalism vs. Nation-Building States, Istanbul 2000
 6. H. J. Barkey & G.E. Fuller, Turkey’s Kurdish Question, New York 1998
 7. L. I. Meho, The Kurds and Kurdistan, Londen 1997
 8. R. Olson, The Kurdish nationalist movement in the 1990’s, Kentucky 1996
 9. M. Orhan Bayrak, Türk İmparatorlukları tarihi (Geschiedenis van de Turkse Rijken), İstanbul 2002
 10. J. McCarthy, The Ottoman Turks, New York 1997

Wetenschappelijke artikelen:

 1. Kevin McKiernan, Turkey's war on the Kurds, Bulletin of the atomic scientists, Volume: 55, Issue: 2 (1 maart, 1999), blz. 13
 2. Michael Radu, The Rise and Fall of the PKK, Orbis, Volume: 45, Issue: 1 (1 januari, 2001), blz. 18
 3. Michael M Gunter, The continuing Kurdish problem in Turkey after Öcalan's capture, Third world quarterly, Volume: 21, Issue: 5 (1 oktober, 2000), blz. 25

Bronnen Onderzoeksseminar 2

Literatuur:

 1. Bedevi Kuran, A., İnkilap Tarihimiz Ve Jön Türkler (De geschiedenis van onze Grondwet en de Jong Turken), İstanbul 2003
 2. Fahri, B., Jönler ( Jong (Turken)), Ankara 1985
 3. Linz, J. & Stepan, A., Problems of Democratic Transition and Consolidation, Baltimore 1996
 4. Mardin, Ş., Jön Türklerin Siyasi Fikirleri (De politieke meningen van de Jong Turken), Ankara 2004
 5. Naim Turfan, M., Jön Türklerin Yükselişi (Het opklimmen van de Jong Turken), İstanbul 2005
 6. Orhan Bayrak, M., Türk İmparatorlukları tarihi (Geschiedenis van de Turkse Rijken), İstanbul 2002
 7. Öztuna, Y., Büyük Türkiye tarihi (De grote geschiedenis van Turkije); 14 delen, İstanbul 1983
 8. Shaw, S., History of the Ottoman Empire and Modern Turkey; volume I: Reform, Revolution and Republic: The Rise of Modern Turkey, Cambridge University 1976
 9. Shaw, S., History of the Ottoman Empire and Modern Turkey; volume II: Reform, Revolution and Republic: The Rise of Modern Turkey, Cambridge University 1977
 10. Zürcher, E.J., Geschiedenis van het moderne Turkije, Nijmegen 1995

Bronnen Onderzoeksseminar 3

Literatuur:

 1. Norman Housley, Religious Warfare in Europe 1400-1536, Oxford University 2002
 2. David Abulafia e.a., Medieval Frontiers: Concepts and Practices, Cambridge University 2000
 3. Barbara W. Tuchman, A Distant Mirror, New York 1978
 4. Brian Patrick McGuire, War and Peace in the Middle Ages, Kopenhagen 1987
 5. Justin McCarthy, The Ottoman Turks, Lousiana 1999
 6. B. Özükan e.a., Osmanlı Tarihi (Osmaanse Geschiedenis); 4 delen, İstanbul 2003
 7. Y. Öztuna, Büyük Türkiye tarihi (De grote geschiedenis van Turkije); 14 delen, İstanbul 1983
 8. M. Orhan Bayrak, Türk İmparatorlukları tarihi (Geschiedenis van de Turkse Rijken), İstanbul 2002
 9. Lord Kingross, The Ottoman Centuries, Istanbul 2004
 10. Philip Mansel, Constantinople: City of the World's Desire 1453-1924, New York 1996
 11. Roger Crowley, 1453: The Last Great Siege, New York 2005
 12. Steven Runciman, The Fall of Constantinople: 1453, Londen 1965
 13. Mustafa Uslu, Fatih Sultan Mehmet ve Fetih (Sultan Mehmet de Veroveraar en de Verovering), İstanbul 2005
 14. Mustafa Armağan, Ufukların Sultanı Fatih Sultan Mehmed (De Sultan der Sultans Fatih de Veroveraar), İstanbul 2007
 15. Peter F. Sugar, South-Eastern Europe under Ottoman Rule 1354-1804, Washington 1996
 16. Heath W. Lowry, The Nature of the Early Ottoman State, New York 2003
 17. Robert C. Davis, Christian Slaves, Muslim Masters, New York 2003
 18. Rhoads Murphy, Ottoman Warfare, New Jersey 1999
 19. Suraiya Faroqhi, The Ottoman Empire and the World Around It, New York 2004
 20. Gabor Agoston, Guns for the Sultan: Military Power and the Weapons Industry in the Ottoman Empire,  Cambridge University 2005
 21. Hulusi Oran e.a., Dünyayı Değiştiren Olaylar (Gebeurtenissen die de wereld veranderden); 12 delen, Walldorf 2005
 22. Rene Bakker, Geschiedenis van Turkije, Amsterdam 1997
 23. Colin Imber, The Crusade of Varna 1443-45, Ashgate 2006
 24. Bernard Lewis, Het Midden-Oosten; 2000 jaar culturele en politieke geschiedenis , Amsterdam 2002Armand Sağ

1 februari 2008

© Armand Sağ 2004-2008

Copyright ElaDesign (disclaimer)