Armand Sag
 // Curriculum Vitae
 // Artikelen
 // Papers
 // Interviews
 // Media
 // Verwijzingen
 // Contact
 
Link
 

 

Biografie
   
 

Een Nederlands-Turkse academicus, historicus, turkoloog, internationale betrekkingen-specialist, schrijver en wetenschapper (1984-...)

Jeugd
Historicus drs. Armand Sag is geboren en getogen in Utrecht waar hij in 1984 ter wereld kwam. In zijn turbelente en veelzijdige tienerjaren werkte hij achtereenvolgens als hoofdrolspeler in een musical, als propper bij een discotheek, ruim vier jaar als (foto-)model en als chef bij een dönertent. Ondertussen hield Armand Sag zich ook nog bezig met sport, waarbij vooral atletiek op professionele basis werd beoefend. Dit alles veranderde toen hij besloot verder te studeren, hij nam afstand van alles maar kon niet stil zitten. Al snel werd Armand Sag actief in het universitaire verenigingsleven.

Studie
In 2004 rondde Armand Sag een propedeuse Lerarenopleiding Geschiedenis af met het predikaat 'met zeer veel genoegen' aan de Hogeschool Utrecht. In 2005 en 2006 was hij achtereenvolgens de oprichter en voorzitter van 'Studentenactiegroep Turks', 'Werkgroep Focus 1915' en 'Turks Nederlandse Studentenassociatie Erkin'. In 2008 verklaarde Armand Sag dat hij al zijn bestuursfuncties als voorzitter wilde neerleggen, waarna hij tot erevoorzitter werd verkozen als blijk van waardering voor zijn buitengewone inzet en uitzonderlijke prestaties. Zijn meest bekende prestaties in dit verband waren de studentenprotestmarsen die hij organiseerde; in 2005 protesteerden ongeveer 25 studenten tegen de opheffing van Turkologie terwijl in 2006 al ruim 250 studenten op de been waren voor vrijheid van meningsuiting. In 2007 kwam de climax voor de organisatorische talenten van Armand Sag met een protestmars waar ruim 7000 studenten aanwezig waren om terreur in elke vorm af te keuren. In 2008 studeerde hij vervolgens af aan de Universiteit Utrecht in de bacheloropleiding Geschiedenis met het predikaat 'met veel genoegen' en de minoropleiding Turkologie 'cum laude/met lof'. Zijn bachelorscriptie ging over de Janitsaren van het Osmaanse Rijk in de periode 1425 tot 1550. In 2009 rondde hij de masteropleiding Internationale Betrekkingen af met het internationale 'upper class'-predikaat (oftewel 'met genoegen') aan de Universiteit Utrecht. In het kader van zijn verdere academische loopbaan, gaf hij tijdens zijn masteropleiding college op de Universiteit Utrecht. Zijn masterscriptie had als onderwerp de opkomende internationale betrekkingen tussen Nederland en Turkije vanaf 1612. De specialiteit van Armand Sag is Turkse Geschiedenis.

Carrière
In 2010 richtte Armand Sag op 25-jarige leeftijd het Instituut voor Turkse Studies op; waar hij momenteel als bestuursvoorzitter en senior onderzoeker fungeert. In de hoedanigheid van senior onderzoeker richt hij zich vooral op kwesties rondom Turkologie, Turkse geschiedenis en de internationale betrekkingen van Eurazië (specifieker: de Balkan, de Kaukasus, Centraal Azië, het Midden-Oosten en de Turks-Nederlandse betrekkingen). Binnen het insituut werkt hij ook als hoofdredacteur van het door hem opgerichte academische journaal 'International Review of Turkish Studies', welke door het Instituut voor Turkse Studies gepubliceerd wordt. Van 2008 tot 2010 was Armand Sag verbonden aan Museum Turkije-Nederland te Hoorn als historicus, waarnaast hij ook nog werkzaam was/is als onderzoeker, schrijver en vertaler voor verschillende instanties en organisaties. Nu is hij als Ph.D.-fellow bezig met zijn promoveeronderzoek over de Osmaans-Turkse minderheid op de Balkan in de tijdsperiode van 1908 tot 1923; in het bijzonder de Balkan Oorlogen van 1912-1913. Armand Sag geeft hiernaast ook lessen en cursussen aangaande de geschiedenis en politiek van Turkije op verscheidene instituten en onderwijsinstellingen. Tevens werkte hij mee aan verschillende projecten, zoals de vorming van een nieuw Turks-Nederlands & Nederlands-Turks woordenboek vanuit de Universiteit Utrecht en ondersteunt hij onderzoeksjournalisten in hun zoektocht naar Turkse bronnen. Op regelmatige basis organiseert hij debatten, lezingen, discussieavonden en conferenties over historische onderwerpen. Tevens is hij hoofdredacteur van meerdere media-instellingen. Als algemeen bestuurslid was Drs. Armand Sag tussen 2011 en 2014 ook verbonden aan Saluti: Stedelijk Adviesorgaan Interculturalisatie van de Gemeente Utrecht.

In december 2010 voltooide hij zijn debuutboek 'Historie en meer; overpeinzingen van een historicus', welke vanaf 22 april 2011 uitkwam. Thans is het boek te koop in alle grote boekhandels alsmede op internet te bestellen via onder andere Bol.com. Zijn tweede boek betreft een in december 2011 geschreven bijdrage aan de bundel 'Omwentelingen in het Midden-Oosten: Perceptie en Gevolgen' uitgebracht onder redactie van historicus Dr. Perry Pierik bij Uitgeverij Aspekt op 22 mei 2012. Naast Armand Sag hebben onder andere oud-premier van België Guy Verhofstadt, oud-premier van Nederland Dries van Agt, oud-minister van Nederland Laurens Jan Brinkhorst en Turkije-kenner Maurice Becker een bijdrage geleverd aan het redactionele boek. Het boek is momenteel te koop in alle grote (digitale) boekwinkels, inclusief Bol.com. Op 1 oktober 2013 kwam zijn derde boek 'Leergrammatica van het Turkije-Turks' uit, welke thans als lesboek (onder andere op Nederlandse universiteiten) wordt gebruikt. Het boek is overal te koop. Zijn vierde boek is tevens zijn eerste Engelstalige boek en heeft de titel 'Nation-building and historiography in modern Turkey: Anatolia, the Balkan and geographical emphasis'. Dit boek kwam uit op 24 december 2015 en is te koop in alle grote boekwinkels. Zijn vijfde boek is een bijdrage aan de bundel 'Erdoğan: Perceptie, Reflectie, Analyse' (Uitgeverij Aspekt, zomer 2017). Voor een completere lijst van de wetenschappelijke publicaties van Armand Sag, gelieve hier te klikken.

Bekendheid
Drs. Armand Sag schrijft momenteel in het Turks voor zijn wekelijkse column 'De actualiteit van Europa' ['Avrupa Gündemi' in het Turks] voor de Academy for International Politics ['Uluslararasi Politika Akademisi' in het Turks]. Tevens heeft hij een maandelijks column, genaamd 'Mijn overpeinzingen' in Platform Maandblad waar hij in het Nederlands zijn schrijfkunsten vertoont. Ook het Nederlandse kwartaalblad Tulpia publiceerde in het verleden regelmatig artikelen van Armand Sag in hun driemaandelijkse uitgaven. Voorts schrijft hij incidenteel een artikel omtrent internationale betrekkingen voor Volkskrant, NRC Next en het nieuwsportaal Alles In Perspectief.nl, waar hij van 2010 tot 2012 tevens werkzaam was als hoofdredacteur.

Armand Sag heeft vooral aandacht gekregen vanwege enkele van zijn artikelen waarin hij:
1. pleit voor een éénwording van Europa door de bevoegdheden van de Europese Unie uit te breiden met een gezamenlijke taal, alsmede een centraal politiek en bestuurlijk systeem in te laten voeren;
2. de afschaffing van het koninklijk huis toejuicht;
3. duidelijke kritiek uit op democratie, maar tevens opmerkt dat de bescherming van minderheden en de individuele rechten van de mens op dit moment door geen enkel ander systeem beschermd kan worden;
4. de term ‘mensenisme’ heeft geïntroduceerd, een politiek denken waarbij de rechten van mensen op de voorgrond staan;
5. sterke kritiek uit op het integratiebeleid in Nederland, alsmede op het Westerse beleid ten opzichte van de rest van de wereld;
6. het ‘orientalisme’ van Edward Said onderstreept en verder uitbreidt met voorbeelden van anti-Turkse sentimenten die zouden overheersen in de christelijke wereld;
7. vermeldde dat de transformatie van territoriaal nationalisme naar cultureel nationalisme in de toekomst ervoor zou zorgen dat de wereldlijke economie apart geregeld wordt van de culturele aspecten;
8. de Turks-Nederlandse internationele betrekkingen ziet beginnen met een de facto en de jure erkenning van de Nederlanden door de Osmaanse Turken, hiermee zouden de Turken als eerst de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden erkend hebben;
9. de Osmaanse gebeurtenissen van 1915 niet kenmerkt als een genocide vanuit sociaal-historisch en juridisch-staatsrechtelijk oogpunt.


 

© Armand Sağ 2008 - 2016

Copyright ElaDesign (disclaimer)